NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
 B.A HONOURS ENGLISH OBC-B ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksMerit PointStatus
1 1 NS21002252 APURBA KARMAKAR OBC-B N 92 92.17
2 2 NS21002328 ABHIDIP DUTTA OBC-B N 85 86.33
3 3 NS21002329 KUNTAL DUTTA OBC-B N 84 85.00
4 4 NS21001757 DIPAYAN GHOSH OBC-B N 82 82.67
5 5 NS21002339 SAYAN GHOSH OBC-B N 82 82.50
6 6 NS21001722 ANWESA MODAK OBC-B N 82 82.33
7 7 NS21000692 ASHMITA DEBNATH OBC-B N 82 82.17
8 8 NS21001076 AINDRILA GHOSH OBC-B N 80 80.33
9 9 NS21000621 SONIA KARMAKAR OBC-B N 74 76.00
10 10 NS21000846 PRIYA SEN OBC-B N 77 75.83
11 11 NS21002156 RAYASHE SARKAR OBC-B N 73 75.00
12 12 NS21002157 RAYASHE SARKAR OBC-B N 73 75.00
13 13 NS21002158 RAYASHE SARKAR OBC-B N 73 75.00
14 14 NS21000740 NANDINI DEBNATH OBC-B N 72 74.67
15 15 NS21002062 NANDITA PAUL OBC-B N 71 73.17
16 16 NS21001764 SHIVAM SAH OBC-B N 70 72.00
17 17 NS21001954 DEBARAJ GHOSH OBC-B N 67 67.00
18 18 NS21000792 SAHELI SEN OBC-B N 56 62.50
19 19 NS21000745 KOYEL GHOSH OBC-B N 60 61.33
20 20 NS21001546 DIPAYAN KUMAR SHIL OBC-B N 53 58.33
21 21 NS21000866 AISHWARYA MAJUMDAR OBC-B N 55 57.50
22 22 NS21000854 KOUSHIK SHARMA OBC-B N 50 53.33