NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
 B.A HONOURS HISTORY OBC-B ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksMerit PointStatus
1 1 NS21001332 BISWAMBAR PAUL OBC-B Y 56 59.83
2 2 NS21001978 BANDANA SEN OBC-B N 0 87.25
3 3 NS21002027 RIMA SEN OBC-B N 0 82.00
4 4 NS21001722 ANWESA MODAK OBC-B N 76 79.33
5 5 NS21000191 MAHUYA SEN OBC-B N 77 76.33
6 6 NS21000846 PRIYA SEN OBC-B N 71 72.33
7 7 NS21000423 PRIYANKA SEN OBC-B N 70 70.67
8 8 NS21001930 DILIP KUNDU OBC-B N 68 69.67
9 9 NS21001078 ADITYA PAUL OBC-B N 58 68.83
10 10 NS21000650 SHREYA SARKAR OBC-B N 68 66.50
11 11 NS21000917 TUMPA KARMAKAR OBC-B N 68 65.67
12 12 NS21000620 PALLABI PRAMANIK OBC-B N 0 65.00
13 13 NS21001206 ASHIK GHOSH OBC-B N 63 61.67
14 14 NS21001731 KOUSHIK KARMAKAR OBC-B N 54 56.17