NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
 B.A HONOURS PHILOSOPHY SC ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksMerit PointStatus
1 1 NS21002170 SIMA SARKAR SC N 93 91.50
2 2 NS21000752 SUBHA SARKAR SC N 88 87.67
3 3 NS21000723 BARNALI BARARI SC N 82 84.17
4 4 NS21001542 HIRAK ROY SC N 83 79.67
5 5 NS21001920 ROHAN DAS SC N 80 79.50
6 6 NS21002178 DHIMAN ROY SC N 0 79.00
7 7 NS21000638 LIPIKA DAS SC N 71 74.50
8 8 NS21001441 KAMALIKA ROY SC N 75 74.00
9 9 NS21000861 PAYEL BARMAN SC N 75 73.67
10 10 NS21001745 PRASANTA ROY SC N 82 72.50
11 11 NS21002169 LABANI ROY SC N 72 72.33
12 12 NS21001714 UTPAL DEB ADHIKARY SC N 70 71.50
13 13 NS21001851 JUTHIKA ROY SC N 70 70.83
14 14 NS21000818 LATA BARMAN SC N 71 70.33
15 15 NS21000688 DIPIKA DAS SC N 73 69.83
16 16 NS21001337 PAYEL MANDAL SC N 71 69.67
17 17 NS21002049 RINA BISWAS SC N 63 68.67
18 18 NS21001801 PRIYA ROY SC N 66 68.50
19 19 NS21001065 TULESH CHANDRA ROY SC N 72 68.17
20 20 NS21002163 RADHAGOBINDA ROY SC N 70 67.67
21 21 NS21002276 PURNIMA ROY SC N 68 67.33
22 22 NS21001553 RATNA ROY SC N 67 66.50
23 23 NS21001545 JYOTI ROY SC N 57 66.33
24 24 NS21002287 JIBAN ROY SC N 67 65.67
25 25 NS21002272 NIKITA MANDAL SC N 67 65.33
26 26 NS21000870 DIBYENDU SARKAR SC N 0 65.00
27 27 NS21002300 PAPPU ROY SC N 68 64.67
28 28 NS21001809 DIPTI ROY SC N 66 64.67
29 29 NS21002225 TUMPA ROY SC N 66 64.67
30 30 NS21000933 MANISH BISWAS SC N 63 64.50
31 31 NS21001717 TAPAS ROY SC N 65 64.33
32 32 NS21001130 MOUSUMI ROY SC N 66 64.17
33 33 NS21001115 RAJESH RISHI SC N 61 64.17
34 34 NS21001487 JEWEL ROY SC N 60 64.17
35 35 NS21001550 SUMITRA MANDAL SC N 55 64.17
36 36 NS21001581 SANATAN ROY SC N 60 64.00
37 37 NS21000791 PRITI ROY SC N 57 63.83
38 38 NS21000608 JABA ROY SC N 66 63.67
39 39 NS21001917 PAYEL MOHANTA SC N 60 63.50
40 40 NS21001588 BIKASH ROY SC N 61 63.33
41 41 NS21001575 SABITRI ROY SC N 60 63.33
42 42 NS21001648 BAPPA ROY SC N 61 63.17
43 43 NS21000049 SANGITA DAS SC N 57 63.17
44 44 NS21000658 SHIULI SARKAR SC N 63 63.00
45 45 NS21001445 BIKRAM ROY PATOWARY SC N 62 62.83
46 46 NS21000976 BONI ROY SC N 57 62.83
47 47 NS21001600 INDRAJIT ROY SC N 60 62.50
48 48 NS21001562 DIBA MANDAL SC N 64 62.33
49 49 NS21002180 DIPA SARKAR SC N 64 61.83
50 50 NS21001486 JOYASMITA SARKER SC N 52 61.67
51 51 NS21001715 SHUKLA SARKAR SC N 0 61.00
52 52 NS21000747 DEEP ROY SC N 0 60.75
53 53 NS21002245 SUMIR ROY SC N 60 60.50
54 54 NS21001467 NEHA DAS SC N 57 60.17
55 55 NS21000715 BABITA ROY SC N 57 59.83
56 56 NS21001230 BIKRAM ROY SC N 0 59.75
57 57 NS21001850 SUSMITA ROY SC N 60 59.50
58 58 NS21000724 MOUMITA ROY SC N 53 59.33
59 59 NS21002020 SHOUVIK ROY SC N 60 59.17
60 60 NS21002196 AMRIT ROY PATWARY SC N 55 58.83
61 61 NS21001535 APARNA SARKAR SC N 52 58.50
62 62 NS21000971 PURNITA KONGAR SC N 65 58.33
63 63 NS21002249 ANKITA DAS SC N 55 57.00
64 64 NS21001261 SHIULI BARMAN SC N 0 57.00
65 65 NS21001840 PRITAM ROY SC N 57 56.17
66 66 NS21001811 SUJATA DEB ADHIKARY SC N 54 55.83
67 67 NS21000144 MRINMAY ROY SC N 53 55.50
68 68 NS21000487 DIPIKA ROY SC N 0 55.50
69 69 NS21000581 MOUSUMI ROY SC N 55 55.33
70 70 NS21000569 NANDITA ROY SC N 55 55.33
71 71 NS21001691 PARAMITA SARKAR SC N 0 55.25
72 72 NS21000796 PARAMITA DEB SINGHA SC N 50 54.83
73 73 NS21002054 DIPAYAN ROY SC N 55 54.50
74 74 NS21002011 BITTU ROY SC N 53 54.50
75 75 NS21002003 ANIMESH SARKAR SC N 51 54.50
76 76 NS21001257 SANGITA ROY SC N 0 54.50
77 77 NS21002116 JIT ROY PATOWARY SC N 53 54.17
78 78 NS21001234 TANMOY ROY SC N 51 54.17
79 79 NS21000464 MANISA ROY SC N 51 53.83
80 80 NS21000662 MAHADEV SARKAR SC N 0 53.50
81 81 NS21002197 PRATIBHA ROY BASUNIA SC N 52 53.33
82 82 NS21001419 DWIP SAGAR BARMAN SC N 50 53.17
83 83 NS21001541 SANCHITA ADHIKARY SC N 55 53.00
84 84 NS21001638 SUDEEP ROY SC N 50 53.00
85 85 NS21001740 HARISH CHANDRA ROY SC N 0 53.00
86 86 NS21001156 SANJU ROY SC N 50 52.83
87 87 NS21000546 LIJA SARKAR SC N 51 52.67
88 88 NS21000466 BIKRAM ROY SC N 54 52.50
89 89 NS21000326 INDRAJIT ROY SC N 52 52.17
90 90 NS21000325 INDRAJIT ROY SC N 52 52.17
91 91 NS21002112 PUJA ROY SC N 51 51.83
92 92 NS21000597 BIPLAB BARMAN SC N 53 51.33
93 93 NS21000473 JHUMUR ROY SC N 50 51.33
94 94 NS21000751 PRIYANKA ROY SC N 52 51.00
95 95 NS21000179 RASHMITTA ROY SC N 50 50.83
96 96 NS21001080 SUKUMAR ROY SC N 46 49.83
97 97 NS21001327 SUBHAM ROY SC N 44 49.17