NETAJI SUBHAS MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
 B.A HONOURS POLITICAL SCIENCE OBC-B ALL WITH PH TOP FINAL MERIT LIST : ONLINE ADMISSION 1ST SEM - 2021-22
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksMerit PointStatus
1 1 NS21002328 ABHIDIP DUTTA OBC-B N 0 87.75
2 2 NS21001978 BANDANA SEN OBC-B N 0 87.25
3 3 NS21002329 KUNTAL DUTTA OBC-B N 0 86.00
4 4 NS21002027 RIMA SEN OBC-B N 0 82.00
5 5 NS21002156 RAYASHE SARKAR OBC-B N 78 77.50
6 6 NS21002157 RAYASHE SARKAR OBC-B N 78 77.50
7 7 NS21002158 RAYASHE SARKAR OBC-B N 78 77.50
8 8 NS21000191 MAHUYA SEN OBC-B N 77 76.33
9 9 NS21001078 ADITYA PAUL OBC-B N 66 72.83
10 10 NS21001954 DEBARAJ GHOSH OBC-B N 60 63.50
11 11 NS21000917 TUMPA KARMAKAR OBC-B N 61 63.00
12 12 NS21000620 PALLABI PRAMANIK OBC-B N 55 61.33
13 13 NS21001206 ASHIK GHOSH OBC-B N 62 61.17
14 14 NS21000522 BHARATI SHARMA OBC-B N 62 58.83
15 15 NS21000854 KOUSHIK SHARMA OBC-B N 57 56.83